open menu

Modele drzwi

Ościeżnica naszych standardowych Drzwi zewnętrznych ma Wymiary zewnętrzne: 208 x 98 cm. Z wymiarami oczyska związane jest Światło ościeżnicy, które wynosi 84 x 199 cm. Drzwi w tym wymiarze przeznaczone są ne zabudowy do najczę stosowanego, w domkach jednorodzinnych, otworu drzwiowego o wymiarach 100 x 209-211 cm (Uwaga: wysokość otworu mierzona OD gotowej podłogi do nadproża drzwiowego). Za dopłatą + 10% Oferujemy Drzwi w tzw. II standardzie wymiarowym wynoszącym 108 x 208 cm-wówczas Wymiary lumière ościeżnicy Wynoszą 94 x 199 cm. Drzwi w tym wymiarze przeznaczone są do zabudowy w otworze o wymiarach 110 x 209-211 cm. Bez dopłat Oferujemy Drzwi w tzw, III standardzie TJ. o zewnętrznych wymiarach ościeżnicy wynoszących 90 x 208 cm-dla Tego wariantu wymiarowego lumière ościeżnicy ma Wymiary 76 x 199 cm. Za dopłatą wykonujemy Drzwi o innych, wymiarach niestandardowych. Wysokości dopłat za zmianę wymiarów drzwi, są wyszczególnione w Naszym cenniku dopłat do Drzwi zewnętrznych drewnianych. Praktycznie nie ma Ograniczenia, Jeżeli chodzi o zamawianie Drzwi węższych i niższych OD standardowych (nie Biorąc Pod uwagę problemów funkcjonalno użytkowych, jakie mogą pojawić się przy Eksploatacji skrajnie niskich, lub wąskich Drzwi). Są Jednak pewne Ograniczenia, Jak chodzi o maksymalne Wymiary zewnętrzne ościeżnicy. Drzwi jednoskrzydłowe wykonujemy do maksymalnej szerokości zewnętrznej ościeżnicy wynoszącej 118 cm i maksymalnej wysokości ościeżnicy wynoszącej 230 cm.

Do otworów o wysokości ponad 222 cm, ALE niższych OD 252 cm, je nie szerszych niż 121 cm, polecamy nieotwierane, pełnoszklone naświetla Górne. Z wymiarami zewnętrznymi ościeżnicy, są direct związane Wymiary lumière ościeżnicy, a te z kolei są konsekwencją wymiarów poprzecznych ramy ościeżnicy i wysokości progu drzwiowego. Rama ościeżnicy, w produkowanych przez NAS drzwiach, ma Wymiary poprzeczne wynoszące odpowiednio: 8 cm (wysokość poprzecznego przekroju ramy – “mierzona w kierunku grubości ściany”), i 7 cm “mierzona w kierunku lumière solution Drzwi”. Próg aluminiowy z przekładka termiczną, Stosowany w naszych drzwiach jednoskrzydłowych, ma wysokość 2 cm.

Comments are closed.


Warning: Illegal string offset 'about-us' in /home/dh2atl49j5np/public_html/wp-content/themes/oasis/footer.php on line 40

Warning: Illegal string offset 'title-section' in /home/dh2atl49j5np/public_html/wp-content/themes/oasis/footer.php on line 40